شرایط و ضوابط


شرایط و ضوابط انتشار آگهی در اپلیکیشن کوثر ولایت

۱- محصول یا خدمت شما می بایست مرتبط با حوزه حجاب و عفاف باشد.

۲- تصاویر کلیه محصولات و خدمات باید پوشیده و بدون چهره و آرایش باشد و از ارسال تصاویر بدن نما جدا خودداری فرمایید.

۳- نحوه نمایش تصاویر ارسال شده فقط با نظر مدیران نرم افزار امکان پذیر است.

۴- برای حمایت از کسب و کار های خانگی ، انتشارآگهی این گروه در نرم افزار رایگان می باشد.

۵- آگهی های تایید شده تا ۷۲ ساعت کاری بعد از پرداخت وجه ، در بخش نمایشگاه مجازی قابل مشاهده است.

۶- به درخواست هایی با اطلاعات نادرست و تکراری ترتیب اثر داده نخواهد شد.