دانلود

فرم تایپی تعهد نامه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی مربوط به اشخاص حقیقی word

دانلود فرم تایپی تعهد نامه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی مربوط به اشخاص حقیقی سازمان بیمه تامین اجتماعی با فرمت word آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

[purchase_link id=”500″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]


فرم تایپی تعهدنامه ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق اینترنت word

دانلود تعهدنامه ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق اینترنت سازمان بیمه تامین اجتماعی با فرمت word آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

[purchase_link id=”525″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]