مشاوره استارت آپ حوزه مالکیت مجازی

متاورس مقوله جدیدی می‌باشد که در فضای مجازی ایجاد شده و با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. متاورس به معنای ما بعد دنیا می‌باشد. در متاورس شما هر آنچه می‌خواهید را می‌توانید خرید و فروش کنید اما استفاده و کاربرد آن فقط در فضای مجازی است؛ به تعبیر دیگر در یک فضای مجازی به‌صورت واقعی خرید و فروش می‌شود اما جنس و کالایی در عالم واقعی وجود ندارد بلکه در همان فضای متاورس است.کسب و کار مد نظر ما نیز حول محور مالکیت مجازی و متمرکز بر یک حوزه خاص می باشد …