مشاوره استارت آپ حوزه سوپر مارکت

در virgool.io می خوانیم ” با این که بسیاری سوپر مارکت اینترنتی تخصصی جهت ارایه کالاهای مصرفی خانواده‌ها ایجاد شده‌اند، ولی به عنوان یک فرد که در عرصه کسب و کار اینترنتی فعالیت می‌کنم، هیچ مزیت خاصی در این سوپر مارکت های اینترنتی ایجاد شده، نسبت به فروش تلفنی این کالاهای مصرفی نمی‌بینم. بیشتر این کسب و کار اینترنتی در حوزه سوپر مارکت آنلاین از روی هم کپی‌برداری ناشیانه شده‌اند. حتی بخش خاصی از بازار هدف را تعیین نکردند که این می‌توانست قابلیت خاصی به کسب و کار اینترنتی ببخشد.” با این توضیح اشاره به کسب و کار مد نظر خود می کنیم که نه تنها بازار هدف آن مشتریان آخر EndUseres نیستند بلکه حلقه نوآوری گمشده در پاراگراف بالا را هم دارد…