مشاوره استارت آپ حوزه خدمات اجتماعی(۲)

ترس از فضای بسته به گفته دکتر دارابی “به طور کلی برخی مشکلات در افراد باعث به وجود آمدن فوبیا و ترس شدید از مسائل و شرایط مختلف می شود. در واقع این ترس شدید یک اختلال اضطرابی در افراد شناخته می شود و برای درمان، کنترل و رفع این مشکل باید به یک روانپزشک با تجربه مراجعه کنید؛ زیرا که ممکن است این مسئله مشکلات بسیاری را برای افراد ایجاد کند”. ایجاد راه حل های ساده ولی کاربردی برای بهتر کردن زندگی این اشخاص یک نمونه از کسب و کار های مدنظر ما می باشد که با شناسایی یک مورد رایج و طراحی راه حل ساده به آن رسیده ایم.