مشاوره استارت آپ حوزه خدمات اجتماعی(۱)

کرونا بعنوان یک بیماری مهلک و خطرناک در سراسر جهان جان هزاران انسان را گرفت و میلیون ها انسان دیگر را در معرض تهدیدات جدی قرار داد ، ولی بعنوان یک تهدید ، فرصت های بی نظیر و تکرار نشدنی هم ایجاد کرد که اشخاص به فراخور تخصص و توانایی از فرصت های پیش آمده استفاده می نمایند. کسب و کار مدنظر ما در این حوزه تقویت بعد روانی و اجتماعی اشخاص در مواجه با این بیماری عالم گیر می باشد.