مشاوره استارت آپ حوزه املاک(۲)

ارائه خدمات به مشتریان بالقوه در هر حوزه از کسب و کار های موجود بسیار دل نشین و شیرین خواهد بود چراکه در مسیری حرکت خواهید کرد که مشتری آن موجود بوده و خدمات دهندگان اصلی آن هم فعال می باشند. یکی از این حوزه های مطلوب حوزه املاک است که روزانه در سراسر ایران هزاران نفر خدمت میگیرند و خدمتی ارائه میدهند. کسب و کار مد نظر متمرکز بر ارائه سرویس به مشتری پیش از خرید ملک می باشد تا برای بخشی از دغدغه وی راهکاری ارائه نماید.